Krep trake dp i eurotape dp su preko dvadeset godina  naš proizvod.

Konstantan kvalitet omogućio  je da zauzmu veliki segment tržišta